Theory News

Trong quá trình học và đọc, mình nhận thấy có rất nhiều bài viết hay mà chưa có một cách nào để mình truyền tải tới bạn đọc một cách hệ thống. Do đó, mình mở thêm chuyên mục Theory News. Chuyên mục này mình dành riêng để tổng hợp những thông tin mà mình thấy thú vị. Mình sẽ cố gắng cập nhật mỗi tháng một lần. Tin tức sẽ chủ yếu được tổng hợp dưới dạng bình luận + liên kết. Nội dung các bản tin chủ yếu dành cho các phát triển mới trong lý thuyết khoa học máy tính, nhưng ngoài ra, sẽ có tin tức (liên kết) tới những lĩnh vực liên quan khác mà bản thân mình thấy thú vị. Bạn đọc nhớ checkout mục này mỗi tháng 1 lần!!!

Theory News 11/2017.

Facebook Comments